Forebygge og redusere rusrelaterte skader
Hvordan vi hjalp Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Kunde
Rusopplysningen
Prosjekt

Nettside, branding, kampanje, content m.m.

Levering
Nettside

Foreningen Tryggere Ruspolitikk ønsket å utvikle en kunnskapsplattform med formål om å forebygge og redusere skade ved å gi kunnskap om virkning, risiko og forholdsregler ved bruk av ulike rusmidler.

Kunnskap kan redde liv

500 000+

Klikk på nettsiden
17

Dyptgående artikler om rusmidler
2000+

Svar på spørreundersøkelse
Rusopplysningens ble laget i samråd med leger og andre fagfolk. Nettsiden brukes i dag som ressurs til informasjon av brukere, pårørende og personer som jobber med rusrelaterte problemstillinger. Alkemist har vært med på hele reisen fra idé til en digital plattform med flere hundre tusen besøkende.
Tverrfaglig samarbeid
En av de viktigste målsettingene har vært å forebygge skade hos en gruppe man sjelden klarer å nå ut til, undgdom og rekreasjonsbrukere uten tydelige rusproblemer. Gjennom nettsiden har vi kunne spørre brukene anonymt om deres bruksmønster og sitter igjen med uvurderlig data på grupper som ellers er svært vanskelig å komme i kontakt med.
Ikke driv sjansespill med ungdommen
Rusopplysningen havnet i offentligheten etter en opplysningskampanje om risiko ved bruk av lovlige og ulovlige rusmidler. Ærlig og nyansert informasjon er viktig i arbeidet for å forebygge skader og dødsfall. Vi samlet inn penger til kampanjen gjennom crowdfunding på sosiale medier og fikk på plass en avtale med clear channel på en håndfull plakater og digitale flater i hovedstaden.
Nasjonal oppmerksomhet
Kampanjen føyer seg inn i utviklingen vi lenge har sett på rusfeltet, der man har beveget seg bort fra nullvisjon og skrekkpropaganda, og i retning av skadereduksjon og opplysningsarbeid. Vi sier slett ikke at rusmiddelbruk er ufarlig; budskapet er at det er fare for å dø, men at kunnskap kan redde liv.
Vi hadde i forkant av kampanjen også laget engelske oversettelser av plakatene som ble postet på sosiale medier. Dette ga kampanjen en utrolig rask spredning gjennom nettsider som "Reddit" hvor kampanjen havnet på førstesiden og genererte tusenvis av kommentarer. I etterkant har vi oversatt kampanjen både til Italiensk og Spansk for organisasjoner som ønsket å bruke den i sine lokale kanaler og høstet ros fra internasjonale aktører for en progressiv kampanje.
"Nice one vikings"
"
Vi bruker Alkemist til alt vårt designarbeid enten det er snakk om nettsider, logoer, brosjyrer, reklamekampanjer eller scenedekor. Selv etter flere års samarbeid klarer de utrolig nok å overgå våre forventninger hver gang!

- Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk
#RUSREFORM
Vi engasjerte oss tidlig med Foreningen Tryggere Ruspolitikk for hjelpe dem formidle sitt budskap på en effektiv måte med begrensede budsjett. For oss var det inspirerende som pårørende å se noen tørre å tenke nytt i rusdebatten og vi har prøvd å bruke all vår kompetanse til å bidra til en tryggere ruspolitikk.
Brenner du for en god sak?